Terug naar Lexicon

Bonusaandelen

Bonusaandelen zijn nieuwe aandelen die een vennootschap aan haar aandeelhouders uitreikt naar aanleiding van een overbrenging naar het kapitaal van niet als dividenden toegekende winst of van de opneming van reserves in het kapitaal. Ze worden niet aanzien als belastbare dividenden.