Terug naar Lexicon

Boni obligatiefonds (RI)

De boni toegekend in het kader van een obligatiefonds worden aanzien als interest als meer dan 25% van het vermogen is belegd in schuldvorderingen en dienen als grondslag van de roerende voorheffing. Deze boni kunnen bestaan uit een liquidatieboni of een inkoopboni (inkoop eigen aandelen), maar zijn slechts belastbaar als ze betrekking hebben op rechten van deelneming waar geen uitkering voor de netto-opbrengst is voorzien.