Terug naar Lexicon

Boeten (strafrechtelijk karakter)

Boeten opgelegd door de fiscale administratie kunnen ook genieten van de waarborgen uit het strafrecht zoals bijvoorbeeld het recht op een onpartijdige behandeling van de zaak, recht op uitstel en opschorting, enz.