Terug naar Lexicon

Boete (succ.)

De fiscale boeten in de successierechten zijn onder andere de boeten wegens het te laat inleveren van de aangifte, boeten voor personen die de waarde van hun goederen te laag schatten, boeten voor erfgenamen die vergeten bepaalde goederen aan te geven, maar ook correctionele straffen, zijnde boeten voor personen die met bedrieglijk opzet de bepalingen van het wetboek of de uitvoeringsbesluiten overtreden en boeten opgelegd aan uitoefenaars van bepaalde specifieke beroepen (belastingadviseurs, zaakbezorgers…) die worden veroordeeld wegens het begaan van bepaalde misdrijven.