Terug naar Lexicon

Boete (IB)

Het Wetboek Inkomstenbelasting stelt dat de door de gewestelijk directeur gemachtigde ambtenaar een geldboete kan opleggen van €50 tot €1.250 (nog te indexeren) voor iedere overtreding van de bepalingen van het wetboek, eveneens van de ter uitvoering ervan genomen besluiten.