Terug naar Lexicon

Boete (aftrekbaarheid)

Om het netto-inkomen vast te stellen kunnen beroepskosten worden afgetrokken. Geldboeten, met inbegrip van transactionele geldboeten, verbeurdverklaringen en straffen van alle aard, zelfs indien die geldboeten of straffen worden opgelopen door een persoon die van de belastingplichtige bezoldigingen ontvangt, worden niet aangemerkt als beroepskost en kunnen dus niet worden afgetrokken.