Terug naar Lexicon

Boekhoudverplichtingen

Boekhoudverplichtigen zijn verplichtingen opgelegd door de administratie. Deze boekhoudverplichtingen zijn de verplichtingen opgelegd aan leveranciers van goederen of diensten om een factuur uit te reiken aan de medecontractant, de verplichtigingen opgelegd aan belastingplichtigen om inkomende facturen en stukken in te schrijven, de verplichting om bij het houden van losse bladen deze te nummeren, de verplichtingen opgelegd aan de vrije beroepers in verband met hun ontvangstbewijsboekjes en de verplichtingen tot het bewaren van de boeken en het meedelen van deze boeken op aanvraag.