Terug naar Lexicon

Boekhouding (btw)

Een boekhouding, aangepast aan de omvang van de activiteiten van de onderneming, moet door de belastingplichtigen worden gevoerd om de btw te kunnen toepassen en controleren. Deze boekhouding omvat inzonderheid een boek voor inkomende facturen, een boek voor uitgaande facturen en een dagboek per bedrijfszetel.