Terug naar Lexicon

Boekencheque

Een boekencheque is een voordeel van de werkgever aan zijn werknemer, die in hoofde van de werkgever aftrekbaar is en in hoofde van de werknemer niet belastbaar als aan bepaalde voorwaarden wordt voldaan.