Terug naar Lexicon

Binnenvaart (OESO-model)

Het OESO-model bevat een bepaling die de belastbaarheid van winsten uit de exploitatie van schepen lokaliseert in de Staat van werkelijke leiding van de onderneming, of indien de plaats van werkelijke leiding aan boord van het schip gelegen is, de Staat waar het schip zijn thuishaven heeft of indien er geen thuishaven is, de Staat waarvan de exploitant van het schip inwoner is.