Terug naar Lexicon

Bezoldigingen (PB)

Bezoldigingen zijn, ongeacht de benaming ervan en de wijze waarop ze worden vastgesteld of toegekend, de bezoldigingen van werknemers, de bezoldigingen van bedrijfsleiders en bezoldigingen aan meewerkende echtgenoten.