Terug naar Lexicon

Binnenbrengen van goederen

Vanaf het ogenblik dat goederen worden binnengebracht in de Europese Unie worden deze onderworpen aan douanetoezicht en dienen de goederen naar een douanekantoor te worden gebracht, waardoor douanerechten zullen worden geheven.