Terug naar Lexicon

Bindend karakter aangifte en jaarrekening

De jaarrekening, die de basis is van de aangifte in de vennootschapsbelasting en er deel van uit maak, verbindt de belastingplichtige en is derhalve bindend. Gelet op het bindend karakter van de jaarrekening kan een belastingplichtige slechts in welbepaalde gevallen een correctie doorvoeren op de goedgekeurde jaarrekening (namelijk bij een materiële vergissing, dwaling).