Terug naar Lexicon

Bijlagen bij de aangifte

De bijlagen bij de aangifte zijn alle bijlagen toegevoegd aan de aangifte door de belastingplichtige. Deze toevoeging is wettelijk verplicht voor de bescheiden, opgaven en inlichtingen waarvan de overlegging in het formulier wordt gevraagd. De bijlagen vormen een integrerend deel van de aangifte.