Terug naar Lexicon

Bijdragen voor bedrijfsgroeperingen

De bijdragen voor bedrijfsgroeperingen zijn de bijdragen betaald aan een vereniging van personen die de de belangenbehartiging van hun leden tot doel hebben. De bijdragen voor bedrijfsgroeperingen zijn aftrekbaar als beroepskost, tenzij ze betaald worden door gepensioneerden en rechthebbenden op een vervangingsinkomen.