Terug naar Lexicon

Bibliotheek (reproductierechten)

Reproductierechten zijn rechten waarop een uitgever of auteur recht heeft, telkens hun werk wordt gereproduceerd (verspreid), behoudens uitzonderingen en geven de houders van het auteursrecht de kans het verspreiden tegen te gaan. Een evenredige vergoeding is verschuldigd per kopie van een auteursrechtelijk beschermd werk en ze is verschuldigd op het tijdstip waarop de kopie wordt gemaakt. De hoogte van de evenredige vergoeding varieert naargelang de vergoedingsplichtige meewerkte aan de inning van de vergoeding door de beheersvennotoschap en naargelang de categorie van vergoedingsplichtigen. Voor 2015 zullen bibliotheken bij medewerking 0,0151 euro moeten betalen per kopie van een beschermd werk. Bij geen medewerking zal de vergoeding 0,0251 euro per kopie van een beschermd werk bedragen. Voor kleurenkopieën van beschermde werken in kleur moeten de bedragen worden verdubbeld.