Terug naar Lexicon

Bezwaar (KI)

Bezwaar tegen het kadastraal inkomen kan worden aangetekend door de belastingplichtige, binnen de twee maand na betekening van het kadastraal inkomen, door middel van eenaangetekende brief, waarmee hij de ambtenaar belast met de controle van het kadaster (waar het onroerend goed is gelegen) met vermelding van het inkomen ter kennis brengt van het niet aanvaarden van het door de administratie vastgestelde KI.