Terug naar Lexicon

Bezwaar (IB)

Een belastingschuldige, diens vertegenwoordiger of een derde kan tegen een aanslag in het kader van de inkomstenbelasting schriftelijk bezwaar aantekenen bij de bevoegde directeur der belastingen, waarbij deze belastingschuldige de redenen opgeeft waarom hij de belastingschuld betwist.