Terug naar Lexicon

Bezwaar (gemeentebel.)

In het kader van de gemeentebelasting kan schriftelijk bezwaar aangetekend worden door een belastingschuldige, diens vertegenwoordiger of een derde bij het college van burgemeester en schepenen, waarbij deze belastingschuldige de redenen opgeeft waarom hij de belastingschuld betwist.