Terug naar Lexicon

Bezoldiging van werknemers

Bezoldigingen van werknemers zijn alle beloningen die voor de werknemer de opbrengst zijn van arbeid in dienst van de werkgever en bevatten onder andere de wedden, voordelen van alle aard en vergoedingen verkregen naar aanleiding van het stopzetten van de arbeid of het beëindigen van de overeenkomst.