Terug naar Lexicon

Bezoldigingen (kost)

Bezoldigingen van personeelsleden zijn alle beloningen toegekend door een werkgever aan zijn werknemer, met uitzondering van de kosten eigen aan de werkgever. Bezoldigingen vormen een aftrekbare kost in het kader van de inkomstenbelastingen.