Terug naar Lexicon

Bezoldigingen (BNI)

Een bezoldiging ontvangen door een niet-inwoner is een België slechts belastbaar op voorwaarde dat, deze inkomsten in België verkregen of behaald zijn en onderworpen zijn aan de belastingen.