Terug naar Lexicon

Bezoldiging van bedrijfsleiders

Bezoldigingen van bedrijfsleiders zijn alle beloningen verleend of toegekend aan een natuurlijk persoon die een opdracht als bestuurder, zaakvoerder, vereffenaar of gelijksoortige functies uitoefent, of in de vennootschap een leidende functie of leidende werkzaamheid van dagelijks bestuur, van commerciële, financiële of technische aard uitoefent buiten een arbeidsovereenkomst. De bezoldigingen van bedrijfsleiders zijn onder andere de tantièmes, zitpenningen, voordelen alle aard en de huurprijsvan het onroerend gebouw verhuurd aan de vennootschap.