Terug naar Lexicon

Bezoldigd personenvervoer

Het bezoldigd personenvervoer is het vervoer van personen in voertuigen tegen betaling, meer bepaald een verhuur van een voertuig met bestuurder of een taxi, waarvoor een vergunning dient te worden verkregen. Voertuigen uitsluitend bestemd om bezoldigd personen te vervoeren, ontsnappen aan het toepassingsgebied van de aftrekbeperking van 50 % op automobielen gebruikt voor personenvervoer, waardoor ze volledig aftrekbaar zijn.