Terug naar Lexicon

Bewijsmiddelen (reg.)

In de registratierechten zijn alle gemeenrechtelijke bewijsmiddelen toegelaten, met inbegrip van vermoedens, getuigenissen en bekentenissen, maar met uitsluiting van de eed. Daarnaast beschikt de administratie ook over processen-verbaal en een aantal wettelijke vermoedens, zijnde de schijnbare overdracht, het vermoeden met betrekking tot lasthebbers en tussenpersonen en een vermoeden met betrekking tot tegenstelbaarheid van rechtshandelingen aan de fiscus. Het principe is dat de bewijslast wordt gedragen door de fiscale administratie voor de vaststelling van het bestaan en het bedrag van de fiscale vordering.