Terug naar Lexicon

Bewijsmiddelen (IB)

In de inkomstenbelasting zijn alle gemeenrechtelijke bewijsmiddelen toegelaten, met inbegrip van vermoedens, getuigenissen en bekentenissen, maar met uitsluiting van de eed. Daarnaast beschikt de administratie ook over een aantal wettelijke bewijsmiddelen, zoals bijvoorbeeld aangifte, boekhouding van de belastingplichtige, antimisbruikbepaling, feitelijke vermoedens en wettelijke vermoedens (bijvoorbeeld tekenen en indiciën, vergelijking met drie soortgelijke belastingplichtigen). Het principe is dat de bewijslast wordt gedragen door de fiscale administratie voor de vaststelling van het bestaan en het bedrag van de fiscale vordering.