Terug naar Lexicon

Bewijsmiddelen (btw)

In de btw zijn alle gemeenrechtelijke bewijsmiddelen toegelaten, met inbegrip van vermoedens, getuigenissen en bekentenissen, maar met uitsluiting van de eed. Daarnaast heeft de wetgever ook nog verschillende wettelijke vermoedens ingevoerd waarop de fiscus zich kan beroepen. Naast de wettelijke vermoedens beschikt de administratie ook over de processen-verbaal en over de verklaringen van deskundigen, waarbij de door de deskundige bepaalde waarde als grondslag zal dienen voor de heffing van de BTW. Het principe is dat de bewijslast wordt gedragen door de fiscale administratie voor de vaststelling van het bestaan en het bedrag van de fiscale vordering.