Terug naar Lexicon

Bewijskrachtige gegevens

Bewijskrachtige gegevens zijn gegevens die het bestaan van niet-belaste inkomsten aan het licht brengen, zonder diepgaand of aanvullend onderzoek. De administratie kan los van de andere gewone en bijzondere aanslagtermijnen inkomsten belasten waarvan bewijskrachtige gegevens aan het licht brengen dat deze niet werden aangegeven in de loop van vijf jaren voor het jaar waarin de administratie kennis krijgt van die gegevens. De administratie beschikt over 12 maanden vanaf de vaststelling van de inbreuk om deze inkomsten te belasten.