Terug naar Lexicon

Bevrijdende bedrijfsvoorheffing 18%

Er geldt een bevrijdende bedrijfsvoorheffing van 18% voor niet-inwoners sportbeoefenaars die niet langer dan 30 dagen per jaar per schuldenaar inkomsten verwerven in België. Voor niet-inwoners podiumkunstenaars geldt eveneens een bevrijdende bedrijfsvoorheffing van 18 %.