Terug naar Lexicon

Beveiliging woningen

Een belastingplichtige die zijn woning heeft beveiligd tegen inbraak of brand, heeft recht op een belastingvermindering van 30% op deze uitgaven, met een maximum van €750 per woning (aanslagjaar 2014). Onder beveiliging dient onder meer te worden verstaan: inbraakwerend glas, gepantserde deuren en poorten, deuren met brandweerstand en schuimblussers.