Terug naar Lexicon

Betwiste belastingschulden

Een belastingschuld is betwist vanaf het ogenblik dat deze door middel van een bezwaarschrift aangevochten wordt. Een betwiste belastingschuld verhindert niet dat de administratie bewarende maatregeken kan nemen ter verzekering van haar schuld.