Terug naar Lexicon

Betalingsverrichting

Een betalingsverrichting is een verrichting uitgevoerd door een bank- of kredietinstelling, waarbij deze voor rekening van een andere persoon belast wordt met het doen van betalingen. Daarnaast zijn betalingsverrichtingen ook de verrichtingen waarbij geldsommen voor rekening van andere personen geïnd worden. Deze verrichtingen zijn vrijgesteld van BTW.