Terug naar Lexicon

Betalingstermijn (Reg.)

De registratierechten dienen in principe betaald te worden vooraleer de registratie gebeurt en bijgevolg is er van betalingstermijnen op het vlak van de registratierechten in principe geen sprake, maar uitzonderingen zijn voorzien in de wet. Zo zullen registratierechten op vonnissen en arresten betaald dienen te worden binnen de termijn van één maand, te rekenen vanaf de dag van de verzending van het betalingsbericht door de ontvanger.