Terug naar Lexicon

Beroepsinkomen

Het beroepsinkomen is het beroepsinkomen geviseerd in het kader van de personenbelasting en kan bestaan uit zowel belastbare als vrijgestelde inkomsten. Het beroepsinkomen omvat meer bepaald de bezoldigingen (loon, vergoeding voor uw woon-werkverkeer, voordelen alle aard,…), de vervangingsinkomsten (pensioenen, brugpensioenen, werkloosheidsuitkeringen, ziekte- en invaliditeitsuitkeringen,…), de winsten, de baten en de winsten en baten van een vorige beroepswerkzaamheid.