Terug naar Lexicon

Betalingstermijn (R voorheffing)

De roerende voorheffing is opeisbaar op het ogenblik van de toekenning of de betaalbaarstelling dan wel de verwezenlijking van de onderliggende inkomsten. Deze schuld is evenwel slechts betaalbaar binnen de vijftien dagen na de toekenning of de betaalbaarstelling van de belastbare inkomsten.