Terug naar Lexicon

Betalingstermijn (OR voorheffing)

De onroerende voorheffing is opeisbaar op de datum van uitvoerbaarverklaring van het kohier. Ze moet evenwel slechts betaald worden binnnen twee maanden na de toezending van het aanslagbiljet.