Terug naar Lexicon

Betalingstermijn (IB)

De inkomstensbelastingen zijn opeisbaar op de datum van uitvoerbaarverklaring van het kohier, maar ze moeten evenwel slechts betaald worden binnen twee maanden na de toezending van het aanslagbiljet.