Terug naar Lexicon

Betalingstermijn (btw)

Op het vlak van de btw wordt de opeisbaarheid van de belasting uitdrukkelijk ontkoppeld van het ogenblik waarop deze effectief betaald dient te worden. De betalingstermijn wordt daarbij geënt op de aangiftetermijn.