Terug naar Lexicon

Betalingstermijn (bedrijfsvoorheffing)

De bedrijfsvoorheffing is opeisbaar op het ogenblik van de toekenning of de betaalbaarstelling dan wel de verwezenlijking van de onderliggende inkomsten. Deze schuld is evenwel slechts betaalbaar binnen de vijftien dagen na het verstrijken van de maand waarin de inkomsten werden betaald of toegekend.