Terug naar Lexicon

Beschut wonen

Het beschut wonen is een woonvorm bestemd voor personen die het psychisch moeilijk hebben en hierdoor niet in staat zijn zelfstandig te wonen, waardoor de eigenaar recht kan hebben op een vrijstelling van de onroerende voorheffing.