Terug naar Lexicon

Beroepsvereniging

De beroepsvereniging is een vereniging uitsluitend gevormd voor de studie, de bescherming en de ontwikkeling van de beroepsbelangen van haar leden. De verenigingen mogen zelf noch een beroep uitoefenen, noch handel drijven.