Terug naar Lexicon

Beroepsverbod

De faillissementsrechter kan in zijn vonnis een beroepsverbod ten opzichte van de gefailleerde persoon opnemen om persoonlijk, of door een tussenpersoon, de functie uit te oefenen van bestuurder, commissaris of zaakvoerder in een vennootschap op aandelen, een bvba of een coöperatieve vennootschap, evenals een functie waarbij macht wordt verleend om één van die vennootschappen te verbinden of een functie als persoon belast met het bestuur van een vestiging in België.