Terug naar Lexicon

Beroepslokaal in eigen woning

Een beroepslokaal in eigen woning is een ruimte in de eigen woning van een belastingplichtige die gebruikt wordt ter uitoefening van zijn beroepswerkzaamheid, die naast de eventuele vaste werkplaats bestaat. Het beroepslokaal is aftrekbaar naar evenredigheid van de grootte van de ruimte gebruikt door de belastingplichtige ter uitoefening van de beroepsactiviteit.