Terug naar Lexicon

Beroepskosten (bewijs)

Beroepskosten zijn uitgaven of lasten die fiscaal aftrekbaar zijn onder bepaalde voorwaarden. Zo moeten de kosten noodzakelijk geweest zijn om de belastbare inkomsten te verwerven of te behouden en gedaan of gedragen zijn tijdens het belastbare tijdperk. De echtheid en het bedrag van de beroepskosten dienen bewezen te worden door de belastingplichtigen, bij gebreke waarvan ze forfaitair worden bepaald.