Terug naar Lexicon

Beroepsinkomen (nettobedrag)

Het nettoberoepsinkomen is het bedrag van alle inkomsten verminderd met de beroepskosten, de huidige beroepsverliezen en de beroepsverliezen van de vorige belastbare periode.