Terug naar Lexicon

Bericht van wijziging

Een bericht van wijziging dient, alvorens de aanslag te vestigen, opgemaakt en verstuurd te worden door de administratie die meent dat de aangegeven inkomsten en uitgaven van de belastingplichtige niet correct zijn. De belastingplichtige heeft bij ontvangst één maand de tijd om op het bericht van wijziging te reageren.