Terug naar Lexicon

Bemiddelingsdienst

De fiscale bemiddelingsdienst is een dienst opgericht met het oog op bemiddeling tussen de belastingplichtige en de fiscale administratie. Als een belastingplichtige niet akkoord gaat met het door de administratie vastgestelde kadastrale inkomen, kan hiertegen bezwaar worden ingediend, waarna het opnieuw onderzocht wordt door de administratie. Als de administratie bij zijn standpunt blijft, kan de belastingplichtige een aanvraag tot bemiddeling indienen bij de bemiddelingsdienst.