Terug naar Lexicon

Beloningen niet-zelfstandige beroepen (OESO-model)

De beloning voor niet-zelfstandige beroepen zijn alle soorten vergoedingen verkregen door belastingplichtigen die werken in het kader van hun dienstbetrekking, waarbij deze beloningen principieel belastbaar zijn in de woonplaats van de beloonde, tenzij de beroepswerkzaamheden in een ander lidstaat worden uitgeoefend.