Terug naar Lexicon

Belgisch gemeenschappelijk beleggingsfonds

Een Belgisch gemeenschappelijk beleggingsfonds heeft – in tegenstelling tot een beleggingsvennootschap – geen rechtspersoonlijkheid, waardoor de belegger rechtstreeks belast zal worden. De interesten op inkomsten verkregen uit certificaten van een Belgisch gemeenschappelijk beleggingsfonds zijn vrijgesteld van roerende voorheffing.