Terug naar Lexicon

belastingvrije som

Een belastingvrije som is het gedeelte van het belastbaar netto-inkomen dat niet wordt belast. De belastingvrije som wordt verhoogd bij alleenstaanden, bij gehandicapte personen, bij het hebben van personen ten laste, enzovoort.